INFORMAČNÍ WEB Karlovarského kraje
v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU
SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Cílem skupinového projektu Vouchery pro podnikatele je prostřednictvím digitálních, inovačních voucherů a voucherů pro rozvoj podnikání podpořit nové nebo rozvíjet stávající malé a střední podniky, podpořit rozšíření jejich výroby zboží nebo poskytování služeb. Dále díky projektu mohou vzniknout nová pracovní místa pro zaměstnance z odvětví v útlumu, nebo udržet pracovní místa stávající.

Termín realizace projektu: 10/2023 – 10/2025

Cílem je poskytnout náborový příspěvek a příspěvek na vzdělávání kvalifikovaným učitelům, speciálním pedagogům a psychologům a dále zájemcům o profesi učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování, kterým chybí pedagogická složka odborné kvalifikace.

 

 

Termín realizace projektu: 03/2024 – 12/2028

Cílem projektu je podpořit aktivity související s přípravnou fází projektů – zpracování studií proveditelnosti, projektových dokumentací a dalších nezbytných podkladových dokumentací. Podpora se vztahuje na přípravu projektů v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, oběhového hospodářství, místní mobility a řemeslných inkubátorů.


Termín realizace projektu: 05/2024 – 12/2027

Karlovarský kraj

Aktuality

Copyright 2024  ©  Karlovarský kraj.  All Rights Reserved  &  Design Karlovarský kraj